Novinky

S hlbokým zármutkom v srdci a s nádejou stretnutia vo večnosti Vám oznamujeme, že 14. júla 2019 vo veku 44 rokov nás predišiel do večnosti drahý brat kazateľ Mgr. Tomáš Kohút. V našom zbore verne slúžil 14 rokov. Sme vďační za jeho službu. Posledná rozlúčka s Tomášom bola 20.júla 2019. Prosíme Vás, aby ste sa naďalej modlili za jeho rodinu a celý náš zbor. Ďakujeme.

4.8.2019

Sme vďační, že brat kazateľ Ján Szollos prijal pozvanie poslúžiť v našom zbore pri Večeri Pánovej, aj slovom Božím. 
Lukáš 6,27-36 "Milostivý, milosrdný, ľútostivý, dobrotivý Boh"
- Boh sa stal človekom, aby nám ukázal, ako sa my môžeme stať podobnými Jemu - v milosrdenstve máme byť ako On
- Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme milovali svojich nepriateľov, žehnali tým, ktorí nás preklínajú
- milosrdenstvo je stála neochvejná láska
- nestačí o láske hovoriť, je potrebné ju žiť. Nestačí hovoriť o tom, že Boh je láska, ale ľudia musia vidieť na nás, že máme lásku. Buďme svedkami nezištnej lásky Božej ku nám
- znie ku nám výzva "Buďte milosrdní, ako milosrdný je váš Boh".
 

14.7.2019 nás navštívil brat Dustin Combs - Matúš 20,20-23

Ak veríš v Ježiša Krista, bol si kúpený vysokou cenou, patríš Jemu, si Jeho telom, bol si stvorený pre dobré skutky. 
Kráčajme spolu v dobrých skutkoch. Nech to, že môžeme Jemu slúžiť je pre nás najväčšou radosťou.
 

21.7.2019 nám slúžil brať kazateľ Benjamin Uhrin - Lukáš 24,13-53

 

S blížiacim sa koncom školského roka sme pripravili na sobotu 22.6.2019 pre naše deti výlet do Banskej Štiavnice. Autobusom sme sa dostali až na miesto. Začali sme prehliadkou mesta a navštívili sme banícke múzeum v prírode. Nielen deťom, ale aj dospelým sa výlet veľmi páčil.