Novinky

Druhý septembrový týždeň sa konal na ihrisku v Panických Dravciach turnaj frisbee. Mladí z nášho zboru mali príležitosť nie len si zašportovať ale aj prehĺbiť vzťahy s mládežou s Revúcej a okolia. Po turnaji bola večer povzbudivá mládež o skutkoch a slovách čo mladým mohlo veľa dať.

 

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.

Posledný júnový víkend sa v našom zbore konal krst. Sme veľmi radi, že sme mohli privítať dvoch mladých ľudí do spoločenstva.