Novinky

Nový rok 2019

Kázeň:  „Odpúšťajte, aby vám bolo odpustené“   Matúš 6,14

Je to dôležité: lebo to Ježiš zdôrazňuje a pretože hriech je problém večnosti

    Je to dôležité aj preto, lebo ak nemáme odpustené hriechy, s Bohom sa stretávame ako s naším Sudcom. Od toho, či mám Bohom odpustené hriechy, závisí môj život tu a teraz, no i celá moja večnosť. Božia odplata za hriech je smrť, t.j. život bez Boha, večná smrť. Božie odpustenie je teda otázkou večnosti.

Ak vy odpustíte ľuďom

    Odpustiť znamená, že sa vzdám osobnej pomsty. Vzdávam sa všetkých skutkov, všetkých zlých rečí a všetkých myšlienok proti človeku, ktorý mi ublížil. Nebudem mu nijako škodiť. Nebudem o ňom rozprávať zlé veci, nebudem rozprávať o jeho hriechoch. Rozhodnem sa žiť s následkami ublíženia bez toho, aby som mu to chcel vrátiť. A neprajem mu, aby trpel za to, že mi ublížil. Odpustenie musí byť vecou srdca. V srdci musím odpustiť. Odpustiť neznamená súhlasiť s hriechom, nie je to povedať „je to v poriadku, nič sa nestalo“. Stalo sa veľa, zlé a nie je to v poriadku. Ale ja ti to odpúšťam, nebudem ti to odplácať, nebudem to pripomínať, nebudem sa k tomu vracať, nebudem o tom rozprávať druhým. Pre odpustenie je dôležité rozoznávať zlo ublíženia, ktoré odpúšťaš. Inak sa k tomu budeš vracať.

Odkiaľ vziať silu?

    Čítame: „Odpusť nám, ako my odpúšťame.“ V Biblii máme však aj inú vetu: „Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!“ (Kol 3,13). To je norma – odpustiť bratovi tak dôsledne, ako mne Pán odpustil. To je aj zdroj – mne odpustil Pán a preto viem i ja odpúšťať. Ak ide o závažné ublíženia, hlboké rany, môže pomôcť, ak aspoň trochu precítite Božie odpustenie svetu. Božie odpustenie stálo Boha strašne veľa. Pozrite sa na Ježiša na kríži. Syn Boží. Kresťan musí prežiť, že utrpenie Syna Božieho bolo väčšie, než všetky utrpenia sveta. Jeden kazateľ povedal: že ak o tom pochybuješ, nevieš skutočne odpúšťať. Čo sa stalo, je zlé, hrozné, proti Bohu, katastrofa, ale odpustím, lebo Ježiš to vzal na seba.

Záver

    Tento verš je pre náš cirkevný zbor. Cirkev je zo svojej podstaty spoločenstvo, ktoré zdieľa Božie odpustenie. Mne bolo odpustené, tak aj vám všetkým odpúšťam. Dnes, zajtra, sedemdesiatkrát sedem krát, donekonečna. Bez toho spoločenstvo nebude žiť a rozvíjať sa. Je niekto, komu si ublížil? Priznaj si to, pros o odpustenie. Je niekto, kto ti ublížil a neodpustil si mu? Odpusti. Vzdaj sa každej pomsty, zlých myšlienok, zlých slov o ňom a nahraď ich dobroprajnosťou zo srdca. Lebo ak my odpustíme ľuďom ich poklesky, aj nám odpustí náš nebeský Otec. Ak neodpustíme ľuďom, ani nám neodpustí náš nebeský Otec. Buďme spoločenstvom odpustenia. Buďme spoločenstvom, na ktorom potom môže byť Božie požehnanie namiesto Božieho súdu.

 

Silvester 2018

Vedenie: br. Pavol Šinko

„Radosť je vlajka, ktorá veje nad hradom tvojho srdca, keď kráľ je doma“

Kázeň: br. kazateľ Tomáš Kohút

Text: Rimanom 8,28

„Všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha“

Všetky veci. Teda všetky. Dobré i zlé, príjemné i nepríjemné, úspechy aj neúspechy, pády i víťazstvá. Aj sklamania a straty. Radosti i smútky. Veselosť i depresia.

Slúžia na dobro. Čo je dobro? Dobré je, ak sme zdraví? Dobré je, ak sa máme radi? Dobré je, ak sme bohatí? Dobré je, ak máme kde bývať? Dobré je, ak sa cítime šťastní? Zaujímavé, že oveľa viac šťastných ľudí je medzi chudobnými, než medzi bohatými. Mnoho chorých ľudí žijú kvalitnejší život, ako mnohí zdraví. Čo sa tu myslí tým „na dobro“? V 23. čítame, že ide o synovstvo a vykúpenie tela. Vykúpenie tela, to je do slobody od pominuteľnosti, skazy. Sláva synovstva, sláva Božích detí, to je skvelosť, ktorú má Kristus, Boží Syn. Boh tých, ktorých povolal, predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Teda dobro je podobnosť na Krista. Tí, čo veria v Pána Ježiša Krista, boli zachránení v nádeji. Sláva Božích detí sa má zjaviť. Boží zámer je zrejmý – priviesť svoje deti do slávy, byť ako Kristus. Jeho zámer sa nezmení. Nevidíme túto slávu. Ale v nádeji očakávame. Ani Ducha svätého nevidíme, ale prichádza pomôcť tam, kde sú Božie deti slabé. Vďaka nemu všetky veci slúžia na dobro Božím deťom. A aj keď nie sme ešte v sláve, sme k tomu povolaní a smerujeme k nej. Každý deň sme bližšie k tejto sláve. A to čím viac dovolíme, aby Duch svätý nám pomáhal. 

 

Svedectvami poslúžili:  Timotej Kapinay, Lukáš Mareček, Betka Ďalogová

Báseň:  Jarmilka Kičinová

Služba spevom:  mládež, manželia Demjanovci, chválospevová skupina

 

Odkaz na ďalšie fotky: galéria

Aj tento rok sa konal anglický tábor pre deti a dorast z Lučenca a okolia. Okrem učenia angličtiny mohli počuť deti aj evanjelium. Cez 40 lektorov z USA sa vystriedalo vo vedení 13 tried, rozdelených podľa veku. 

 

Vianoce 2018

Téma: „INDE“

Text: Ev. Lukáša 2,1-7

Všetci sa chceme mať lepšie, nie horšie. A chceli by sme, čo je inde. Čo je inde lepšie, nie čo je horšie. Niekedy nadávame, že to nie je v nás. No, čo ak je to naša vina?

Za niektoré veci nemôžeme. Jozef nemohol za to, že cestuje so svojou manželkou v tehotenstve asi 170 km. Niekedy máte len nepríjemnú a nepríjemnejšiu možnosť. Obe voľby v živote Jozefa znamenali ohrozenie života jeho rodiny. Následne sa obaja museli rozhodnúť s akým postojom budú putovať. Na konci cesty bol nový život, spása ľudstva.

Napriek obrovskému riziku Mária porodila svojho syna a uložila ho do válova. Prečo sa Ježiš nenarodil inde? Lebo tam pre nich „nebolo miesta“. Kto sa to mohol, že najlepší dar sa objavil inde a nie u nás? My, ktorí sme mu nedali miesto vo vlastnom dome, živote. Lebo sme chceli pohodu! Čo ak by nás okradli? Čo, ak by chceli viac času? Tak radšej zatvoríme svoje srdce. Ak nemáme miesto pre hladných, smädných, cudzincov, nemáme miesto pre KRISTA.

Dobrá správa je, že Kristus klope na dvere. Môžeš mu otvoriť a pozvať ho dnu. On je Záchranca, Mesiáš, Boh. On sa zjavuje najmenším, nie pyšným. Aj preto sa narodil v maštali a nie v paláci. A keď tou maštaľou je tvoje srdce, nebudeš hovoriť: Prečo inde je a u mňa nie? Lebo bude u Teba to najlepšie – Boh Ježiš Kristu!

                                                                                                          Kázeň: T. Kohút

 

Odkaz na ďalšie fotky: galéria

Druhý septembrový týždeň sa konal na ihrisku v Panických Dravciach turnaj frisbee. Mladí z nášho zboru mali príležitosť nie len si zašportovať ale aj prehĺbiť vzťahy s mládežou s Revúcej a okolia. Po turnaji bola večer povzbudivá mládež o skutkoch a slovách čo mladým mohlo veľa dať.