Novinky

Lukáš 4,16-21

„Programové vyhlásenie Pána Ježiša pre ďalšie obdobie“

Aký je Boží zámer s nami a čo chce, aby sme robili v roku 2020?

„Milostivý rok Pánov je pripravený pre nás“

 

Novoročný veršík pre zbor:

Žalm 31,8