Novinky

„Sú veci, pre ktoré žiješ hodné Kristovej smrti?“    Rimanom 5,6-8

- Rimanom 12,1-2 – motivácia k 100% vydaniu sa Bohu

- našou životnou náplňou ako kresťanov je bohoslužba

- buď svätou obeťou darovanou Bohu

- čo viac ovplyvňuje tvoju myseľ? –svet alebo Duch Boží

- traja úhlavní nepriatelia kresťanov sú: svet, Satan a telesnosť

- riešenie? – pohľad na kríž Pána Ježiša

- vpred nás ženie Kristova láska