Novinky

Dňa 22.9.2019 sme mali vzácnu príležitosť, keď sme spolu s anjelmi oslavovali rozhodnutie 4 mladých ľudí vyznať svoju vieru v Pána Ježiša v krste. Prajeme im mnoho Božieho požehnania na tejto ich ceste.