Novinky

S hlbokým zármutkom v srdci a s nádejou stretnutia vo večnosti Vám oznamujeme, že 14. júla 2019 vo veku 44 rokov nás predišiel do večnosti drahý brat kazateľ Mgr. Tomáš Kohút. V našom zbore verne slúžil 14 rokov. Sme vďační za jeho službu. Posledná rozlúčka s Tomášom bola 20.júla 2019. Prosíme Vás, aby ste sa naďalej modlili za jeho rodinu a celý náš zbor. Ďakujeme.