Novinky

4.8.2019

Sme vďační, že brat kazateľ Ján Szollos prijal pozvanie poslúžiť v našom zbore pri Večeri Pánovej, aj slovom Božím. 
Lukáš 6,27-36 "Milostivý, milosrdný, ľútostivý, dobrotivý Boh"
- Boh sa stal človekom, aby nám ukázal, ako sa my môžeme stať podobnými Jemu - v milosrdenstve máme byť ako On
- Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme milovali svojich nepriateľov, žehnali tým, ktorí nás preklínajú
- milosrdenstvo je stála neochvejná láska
- nestačí o láske hovoriť, je potrebné ju žiť. Nestačí hovoriť o tom, že Boh je láska, ale ľudia musia vidieť na nás, že máme lásku. Buďme svedkami nezištnej lásky Božej ku nám
- znie ku nám výzva "Buďte milosrdní, ako milosrdný je váš Boh".