Novinky

14.7.2019 nás navštívil brat Dustin Combs - Matúš 20,20-23

Ak veríš v Ježiša Krista, bol si kúpený vysokou cenou, patríš Jemu, si Jeho telom, bol si stvorený pre dobré skutky. 
Kráčajme spolu v dobrých skutkoch. Nech to, že môžeme Jemu slúžiť je pre nás najväčšou radosťou.