Novinky

V nedeľu 23.6.2019 sme mali príležitosť poďakovať bratovi kazateľovi Tomášovi Kohútovi a jeho rodinke za 14 rokov služby v našom zbore. Na jednej strane sme cítili obrovskú vďačnosť za všetko, čo sme za toto obdobie mohli od nich prijať, na druhej strane sme cítili smútok z toho, že táto služba u nás končí. 

Brat Pavol Šinko prečítal verš zo Židom 6,10: "Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete." Vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za prácu a lásku, ktorú v našom zbore a meste rodina Kohútová dokazovala a tiež vyzdvihol to, že nie len posluhovali, ale naďalej posluhujú svätým. Želáme celej rodinke Božie vedenie do ďalších rokov ich života a prajeme im hojnosť Božieho požehnania.
Aj keď služba v zbore končí, naďalej ostanú v našich srdciach a v našich modlitbách.