Novinky

15. jún 2019 bol slávnostným dňom pre Miriam Čonkovú a Petra Thuranského. V tento deň si povedali svoje ÁNO a spojili svoje životy svadobným zväzkom. 

Všetko, čo manželstvo životu má dať, o chvíľu budete spolu spoznávať. V dobrom i zlom skúste spolu žiť, nedajte si vašu lásku nikdy pokaziť. Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom, hlavne veľa Božieho požehnania.