Novinky

Deň matiek 12.5.2019

Druhú májovú nedeľu si s vďačnosťou a láskou pravidelne pripomíname Deň matiek. Deti a mládež si pripravila program pre mamičky, kde vyjadrovali, za čo sú vďační svojim matkám.

 

Úvod ku modlitbám: brat Daniel Erlich – Efežanom 2,4-10

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Efežanom 6,10-15

Témou na zamyslenie bol duchovný boj a naša pripravenosť v ňom obstáť. V duchovnom boji musíme mať duchovnú výzbroj. Bližšie sme sa venovali „opasku pravdy“, „pancieru spravodlivosti“ a „obuvi pohotovosti evanjelia pokoja“.