Vytlačiť

Kvetná nedeľa – 14.4.2019

V Kvetnú nedeľu sme mali vzácnu príležitosť - prinášanie Elišky Elizabeth Štefekovej jej rodičmi Katkou a Maťkom. Keď prinášame svoje deti, túžime po tom, aby boli v živote požehnané. Dokonalé požehnanie má pôvod v Bohu – Jakub 1,17. Ako rodičia by sme chceli pre dieťa vyprosiť zdravie, šťastie, bohatstvo, vieru v Boha. Pre dieťa sú požehnaním jeho rodičia, ktorí žijú pod autoritou Boha. Ježiš požehnáva naše deti cez rodičov. Je dôležité, ako odzrkadľujeme Jeho charakter, prinášať Krista do života detí každý deň. To najdôležitejšie pre dieťa k rozhodnutiu ku Kristovi je viera jeho rodičov.

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Lukáš 19,41-44