Vytlačiť

Prvú aprílovú nedeľu sme mali znovu vzácnu návštevu. Slovom nám prišiel poslúžiť brat kazateľ Štefan Danko so svojou rodinkou.

Večera Pánova: - Efežanom 2,13

  1. Ak jeme lámaný chlieb a pijeme z kalicha, Kristova obeť nás tiahne k sebe bližšie

  2. Náš Pán nás vytrhol z moci tmy a preniesol nás do Kráľovstva svetla

Už nie sme ďalekí, ale stali sme sa blízkymi. Naša „adopcia“ do Božej rodiny bola veľmi draho kúpená. Boli sme v tme a z tejto tmy sme boli vytrhnutí do svetla.

Svedectvá: Etka a Jozef Nasaly

Hovorili svedectvá o tom, ako si ich Pán povolal v roku 2015 a naďalej vedie svojou cestou. Mali sme možnosť vidieť Božie vedenie v ich životoch a v životoch ich rodín. Tešíme sa z toho, že Etka a Jozef túžia byť spolu s nami v Božej rodine a slúžiť vo Veľkom Krtíši.

Kázeň: Matúš 5,13