Novinky

Poslednú marcovú nedeľu(31. 3. 2019) sme mali krásnu príležitosť – prinášanie Efraima Berkyho, synčeka Tamarky a Miška.

Br. kazateľ sa prihovoril ku rodičom, ako aj všetkým poslucháčom a hovoril o rodičovstve. O tom, čo znamená rodičovstvo a starostlivosť o dieťa, ak máme jedno alebo dve, prípadne viac detí. Ale náš nebeský Otec sa stará o svoje deti, ktoré všetky miluje, pozná po mene a má plány pre nás všetkých. Po príhovore spolu s rodičmi a spoločenstvom vyprosil požehnanie pre Efraimka.

Kázeň: I. Korinťanom 1,26-31 verš

  • V Biblii je veľa miest, kde Pán si používa slabých (Noemi, Anna, Gideon, Izraelský národ, Jozef a Mária, učeníci)

  • Tam, kde my už nič nedokážeme, tam sa On oslávi

  • Myslíme na tieto slová aj vtedy, keď niekto iný je ponižovaný a opovrhovaný? Ako sa na takého človeka pozeráme? Nepozeráme sa na neho zhora, ako všetci ostatní?

  • Pán nás chce naučiť, že Božia prítomnosť sa zjavuje aj v chatrčiach, na miestach, kde by sme to nečakali, nie len prostredníctvom veľkých prorokov a vo veľkých chrámoch

  • Koľkokrát si vyberáme to, čo dobre vyzerá, čo dobre znie a nie to, čo si chce Boh použiť

  • Boh si vyberá toho, koho On chce, Boh si chce použiť neurodzené

  • Častokrát nám Boh dáva pred oči svoju slávu a my ju nevidíme

  • Modlime sa, aby nám Boh otváral oči, aby sme videli to, čo nám Boh chce ukázať.