Vytlačiť

Návšteva brata kazateľa Zoliho Kakaša a mládeže z Komárna

V nedeľu 24.3.2019 sme mali v zbore vzácnu návštevu z Komárna. Brat kazateľ nám poslúžil slovom a mládež strávila spolu s našou mládežou čas už od soboty. V nedeľu nám poslúžili piesňami.

Služba slovom: text Efežanom 6,10-13 „Božia výzbroj“