Vytlačiť

Návšteva Vlada Boška  3.2.2019

Večera Pánova:

  1. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, sme zmierení s Bohom v Kristovi
  2. Večera Pánova je predobraz toho, čo sa udeje po vzkriesení v nebi – hostina s Bohom
  3. V Kristovi tvoríme jednu rodinu

Kázeň: Efežanom 5, 1-20

 

Otázky:

  1. Čo toto slovo hovorí konkrétne do môjho života?
  2. Čo s tým mám urobiť?