Novinky

Aj tento rok sa konal anglický tábor pre deti a dorast z Lučenca a okolia. Okrem učenia angličtiny mohli počuť deti aj evanjelium. Cez 40 lektorov z USA sa vystriedalo vo vedení 13 tried, rozdelených podľa veku.