Novinky

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.

Posledný júnový víkend sa v našom zbore konal krst. Sme veľmi radi, že sme mohli privítať dvoch mladých ľudí do spoločenstva.