Novinky

Materiály ku AMT nájdete tu: AMT2020

Lukáš 4,16-21

„Programové vyhlásenie Pána Ježiša pre ďalšie obdobie“

Aký je Boží zámer s nami a čo chce, aby sme robili v roku 2020?

„Milostivý rok Pánov je pripravený pre nás“

 

Novoročný veršík pre zbor:

Žalm 31,8

 

Návšteva z Košíc - br.kazateľ Dalibor Smolník s rodinou

Text: Židom 11. 23-29
Téma: Mojžiš - služobník viery
 
 
 

„Sú veci, pre ktoré žiješ hodné Kristovej smrti?“    Rimanom 5,6-8

- Rimanom 12,1-2 – motivácia k 100% vydaniu sa Bohu

- našou životnou náplňou ako kresťanov je bohoslužba

- buď svätou obeťou darovanou Bohu

- čo viac ovplyvňuje tvoju myseľ? –svet alebo Duch Boží

- traja úhlavní nepriatelia kresťanov sú: svet, Satan a telesnosť

- riešenie? – pohľad na kríž Pána Ježiša

- vpred nás ženie Kristova láska

 

Dňa 22.9.2019 sme mali vzácnu príležitosť, keď sme spolu s anjelmi oslavovali rozhodnutie 4 mladých ľudí vyznať svoju vieru v Pána Ježiša v krste. Prajeme im mnoho Božieho požehnania na tejto ich ceste.