Novinky

Návšteva z Košíc - br.kazateľ Dalibor Smolník s rodinou

Text: Židom 11. 23-29
Téma: Mojžiš - služobník viery
 
 
 

Dňa 22.9.2019 sme mali vzácnu príležitosť, keď sme spolu s anjelmi oslavovali rozhodnutie 4 mladých ľudí vyznať svoju vieru v Pána Ježiša v krste. Prajeme im mnoho Božieho požehnania na tejto ich ceste.

 

4.8.2019

Sme vďační, že brat kazateľ Ján Szollos prijal pozvanie poslúžiť v našom zbore pri Večeri Pánovej, aj slovom Božím. 
Lukáš 6,27-36 "Milostivý, milosrdný, ľútostivý, dobrotivý Boh"
- Boh sa stal človekom, aby nám ukázal, ako sa my môžeme stať podobnými Jemu - v milosrdenstve máme byť ako On
- Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme milovali svojich nepriateľov, žehnali tým, ktorí nás preklínajú
- milosrdenstvo je stála neochvejná láska
- nestačí o láske hovoriť, je potrebné ju žiť. Nestačí hovoriť o tom, že Boh je láska, ale ľudia musia vidieť na nás, že máme lásku. Buďme svedkami nezištnej lásky Božej ku nám
- znie ku nám výzva "Buďte milosrdní, ako milosrdný je váš Boh".
 

S hlbokým zármutkom v srdci a s nádejou stretnutia vo večnosti Vám oznamujeme, že 14. júla 2019 vo veku 44 rokov nás predišiel do večnosti drahý brat kazateľ Mgr. Tomáš Kohút. V našom zbore verne slúžil 14 rokov. Sme vďační za jeho službu. Posledná rozlúčka s Tomášom bola 20.júla 2019. Prosíme Vás, aby ste sa naďalej modlili za jeho rodinu a celý náš zbor. Ďakujeme.

21.7.2019 nám slúžil brať kazateľ Benjamin Uhrin - Lukáš 24,13-53