História

Začiatky práce do 2. sv. vojny (1907-1945)

Zbor v Lučenci bol oficiálne ustanovený 22. júna 1921 po rozdelení vtedajšieho gemersko-novohradského zboru na rimavsko-muránsky (Klenovec a Jelšava – 165 členov) a lučenský (96 členov). Už vtedy mal fungujúci spevokol, združenie mládeže, besiedku, dokonca aj mandolínový krúžok a rôzne iné. Práca sa rozrastala a nasledujúce 4 roky bolo pokrstených 112 ľudí. Misijná práca v tejto oblasti začala už pred 1. svetovou vojnou. Začiatky sa spájajú s niekoľkými bratmi, medzi ktorými bol aj brat kazateľ Ján Šturman. Veriaci sa najskôr stretávali po domácnostiach, v Opatovej, Uhorskom, Tomášovciach, Vidinej alebo Zolnej. Zdieľali sa so svojou vierou s ďalšími, či už rodinnými príslušníkmi alebo cudzími.

Pred 1. sv. vojnou tu slúžili aj ďalší bratia ako napr. kazateľ Michal Marko. Počas 1. svetovej vojny posilnili službu aj veriaci vojaci.

Michal Marko bol prvý kazateľ lučenského zboru a slúžil tu 10 rokov (1919-1928, 1938-1939).

Počet veriacich narastal a tomu úmerne aj potreba miesta na stretávanie sa. Koncom roku 1919 zbor kúpil dom na Sokolskej 12. V auguste 1920 bolo slávnostné otvorenie týchto priestorov. Dom sa používal 32 rokov ako modlitebňa a 50 rokov ako byt kazateľa.

Ján Jersák bol ďalším kazateľom, slúžil tu 7 rokov a po ňom prevzal túto službu jeho brat Karol Jersák, ktorý tu slúžil 3 roky.

 

Po 2. sv. vojne – pád komunizmu (1945-1989)

Nastáva oživenie misijnej práce. Za kazateľa nastupuje brat Václav Čermák. Spolu s manželkou Boženkou slúžil najdlhšie v tomto zbore, až 23 rokov. Mal obdarovanie pre osobnú evanjelizáciu, nadväzovanie kontaktov a pastoračnú službu. Počas jeho pôsobenia sa postavila nová modlitebňa, ktorá tu stojí dodnes a stretávame sa v nej každú nedeľu.

Základný kameň bol položený na Veľkú noc v roku 1952 na mieste bývalého mestského väzenia. Vianočné bohoslužby sa konali už v novej modlitebni. V roku 1954 sa konal prvý krst v tejto modlitebni. Počas tohto obdobia mal zbor najväčší počet zborových staníc a skoro 300 členov.

V roku 1965 bola otvorená modlitebňa v Panických Dravciach.

Brata Čermáka vystriedal brat kazateľ Ondrej Lacho, ktorý tu slúžil 7 rokov a venoval sa hlavne službe deťom a mladým rodinám.

Ďalším kazateľom bol Pavol Kondač, ktorého služba trvala 9 rokov a počas nej zbor kúpil a bol skrášlený píšťalovým organom. Tiež bol postavený súčasný kazateľský dom. Brat Kondač sa stal predsedom Rady BJB a odsťahoval sa z Lučenca (1987). V tomto období bez kazateľa v zbore slúžilo a vypomáhalo niekoľko bratov.

 

 

Od pádu kominuzmu po dnes (1989-2011)

Tesne pred pádom socializmu nastúpil do zboru za kazateľa brat Tomáš Kriška. Pôsobil tu 16 rokov a bolo to ťažké obdobie, lebo počas socializmu bolo zakázané zvestovať Božie slovo. Viera bola osobná záležitosť a mohla prebiehať len v modlitebni a aj to len schválenými pracovníkmi. Po páde socializmu sme začali slúžiť ľuďom v meste a otvorili sme svoje brány. V spolupráci s ostatnými cirkvami v meste sme každoročne mali spoločný modlitebný týždeň. Organizovali sme koncerty pre ľudí rôznych chutí - rockové, černošské kapely, rôzne spevokoly a mnoho iných. K službe sme tiež prispeli evanjelizačnou drámou „Brány neba a plamene pekla“, do ktorej sa zapojilo vyše 35 ľudí zo zboru a počas toho sa vyše 100 ľudí sa rozhodlo pre Pána.

Organizovanie Letných anglických táborov sa koná v Lučenci už od roku 1996 až dodnes. Táto služba funguje vďaka bratom a sestrám zo Štátov.

V roku 1993 sme začali misijnú prácu aj vo Veľkom Krtíši, kde miestom na stretávanie sa stal dom, ktorý bol darovaný zboru a postupne rekonštruovaný. Letné anglické tábory sa organizovali aj vo Veľkom Krtíši a rok 1999 bol začiatkom tejto služby.

V roku 2000 sa začala výstavba Spoločenského centra 3pé a jeho slávnostné otvorenie bolo v roku 2004. Dodnes tu robíme rôzne služby ako Klub mamičiek, OpenGate čajovňa pre mladých a v dolných priestoroch sa nachádza kaviareň Coffee Shop.

Rok 2004 bol začiatkom služby medzi Rómami v Cinobani. Zo začiatku sa stretnutia konali v dome kultúry, neskôr (2006) už vo vlastných priestoroch, kde prebiehala a prebieha systematická práca s deťmi, dorastom, mládežou, ženami, dospelými a mnoho iných.

Súčasný brat kazateľ Tomáš Kohút sa stal kazateľom v roku 2005, avšak aj predtým tu pôsobil ako praktikant.