Nedele a sviatky

 

Dátum Služba slovom Služba spevom
7.5. VP - T. Kohút N. Johnson Chvál. skupina
14.5. Deň matiek Deti T. Kohút Deti
Popoludní: Deň matiek v Synagóge o 15:00
21.5. E. Vajo ml. M. Šinko Cinobaňa
25.5. Štvrtok o 18:00 Nanebovstúpenie N. Johnson  
28.5. E. Morháč T. Kohút Mládež
4.6. Letnice VP T. Kohút Chvál. skupina