Nedele a sviatky

 

Dátum Služba slovom Služba spevom
2.4. VP T. Kohút Mládež
9.4. T. Kapinay M. Šinko Cinobaňa
14.4. Veľký piatok VP T. Kohút Chvál. skupina
16.4. Veľká noc Deti, dorast N. Johnson Mládež
23.4. D. Erlich T. Kohút Chvál. skupina
30.4. Deň misie P. Šinko Ľ. Pál Cinobaňa
7.5. VP T. Kohút Chvál. skupina