Nedele a sviatky

 

Dátum Služba slovom Služba spevom
5.3.
VP
T. Kohút Chvál. skupina
12.3. D. Erlich M. Šinko Cinobaňa
19.3. D. Telek T. Kohút Chvál. skupina
26.3. K. Kapinay T. Kohút Chvál. skupina
2.4. VP T. Kohút Mládež